Tööalane rehabilitatsioon

Tööalase rehabilitatsiooni peamine eesmärk "Lootus Õnnele" keskuses on toetada tervislike takistustega inimesi, et nad saaksid edukalt tööturul toime tulla, aidates neil tööle asuda või töötamist jätkata.

Kui inimese tervislikust seisundist tulenevalt esineb mitmeid takistusi tööeluks, on võimalik saada töötukassa kaudu tööalase rehabilitatsiooni teenust. Selle teenuse raames töötavad koos mitmed spetsialistid ehk rehabilitatsioonimeeskond, et pakkuda vajalikku tuge.

Tervislike takistuste alla kuuluvad nii puudega inimestele määratud seisundid kui ka püsiv töövõimetus või osaline töövõime. Keskuse rehabilitatsioonimeeskond aitab leida sobiva töövaldkonna, kohandada töökeskkonda, nõustada tööandjat ja toetada inimese tööellu sisseelamist. Samuti keskendutakse inimese motivatsiooni ja enesekindluse suurendamisele ning puudega toimetuleku oskuste arendamisele.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus hõlmab ka inimese õppimis- või töötamist takistavate tegurite väljaselgitamist ja nende mõju vähendamist, samuti töövõime säilitamise või parandamise toetamist. Teenuse osutamisel antakse soovitusi sobivate tööülesannete ja -tingimuste kohta ning arendatakse oskusi, mis suurendavad töötamise võimalusi või aitavad säilitada töökohta.

Kui rehabilitatsiooniteenus on suunatud õppivale inimesele, keskendutakse õpingute toetamisele ja tööeluks ettevalmistamisele, et tagada sujuv üleminek haridussüsteemist tööturule.

Tuleb märkida, et kuigi rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad füsioterapeudid, tegevusterapeudid ja psühholoogid, ei paku nad meditsiinilisi tervishoiuteenuseid. Spetsialistide teenused on nõustava iseloomuga ja ei hõlma raviprotseduure.

Tööalane rehabilitatsioon on suunatud inimestele, kes on töötud, töötavad või omandavad haridust. Teenus ei ole mõeldud alla 16-aastastele, vanaduspensioni eas või vanaduspensionile minevatele inimestele, ega neile, kes saavad sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust.

Kui tunnete, et vajate tervisest tuleneva takistuse tõttu töötamisel abi, võtke ühendust sobiva töötukassa esindusega. Töötukassa esinduste kontaktid leiate nende veebilehelt. Kui olete töötu ja soovite tööle asuda, rääkige sellest oma juhtumikorraldajale. Pärast teenuse vajaduse hindamist ja suunamist saate valida endale sobiva teenusepakkuja.

Tööalase rehabilitatsiooni teenus kestab tavaliselt kuni aasta, selle jooksul makstakse sõidu- ja majutustoetust. Teenuse eesmärk on valmistada teid ette tööeluks ja toetada teid tööle asumisel või töötamisel.

(Allikas: Töötukassa)

Uuendatud: 05.12.2024

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele

Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Võtke meiega ühendust:


lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187

Jälgi meid Facebookis