Kliendi isikuandmete töötlemine.

1. Lapssi OÜ töötleb Kliendi esitatud isikuandmeid kooskõlas Euroopa Liidus ja siseriiklikes õigusaktides kehtestatud nõuetega.
2. Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Lapssi OÜ, registrikoodiga 12876200, aadressiga Kase 120, Pirita linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 12012
3. Töödeldavateks isikuandmeteks on andmed, mis küsitakse Kliendilt keskuse registreerimisel 
      3.1 Lapssi OÜ poolt töödeldavateks isikuandmeteks on:
  • Kliendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, otsuse number, kontaktandmed (e-mail, telefoninumber, aadress, kasutaja keel jne);
  • Teenustee ajalugu ja külastusinfo;
  • Info kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed;
  • Kõik Kliendi poolt edastatud ja teenuste teostamiseks vajalikud lisaandmed (v.a eriliiki isikuandmed), s.h on ettevõttel Lapssi OÜ õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused, et tagada teenustega seotud vajalikud toimingud
     3.2 Lisaks Kliendi poolt avaldatud Isikuandmetele on Lapssi OÜl õigus kontrollida ja vajadusel täiendada Kliendi isikuandmeid avalikest allikatest ja muudest õiguspäraselt ligipääsetavatest allikatest saadavate andmetega.
4. Kliendi isikuandmete töötlemise põhieesmärkideks on:
  • Teenuste osutamine (sh Teenustega seotud info edastamine);
  • Kliendi ees võetud kohustuste täitmine oma toodete edastamise ja teenuste osutamise osas;
  • Kliendiga suhtlemine ning talle teenuste pakkumiste edastamine;
  • Kliendi maksekohustuste täitmise tagamine;
  • Kliendibaaside haldamine ja analüüsimine, et parandada teenuste ja toodete kättesaadavust ja kvaliteeti ning teha Kliendile personaalseid pakkumisi;
  • Kliendirahulolu uuringute teostamine.
5. Kui Klient on avaldanud soovi saada Lapssi OÜ uudiskirju ja/või personaalseid pakkumisi, on Kliendil igal ajal õigus nendest loobuda, saates vastavasisulise teate e-posti aadressile lootus.onnele(at)gmail.com või vajutades iga uudiskirja juures olevale vastavale lingile.
5.1 Reklaamiks ja pakkumiseks ei loeta neid teateid, mis on seotud Lepingu täitmisega (nt meeldetuletus Lepingust tuleneva kohustuse täitmiseks).
6. Lapssi OÜ ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, v.a:
6.1.  Seaduses ettenähtud juhtudel; 
6.2. Makselahendusi pakkuvatele ettevõtetele ulatuses, mis on vajalik Teenuste eest tasumiseks;
6.3. Võlgade sissenõudmisteenuse osutajad ning maksehäireregistrid.
7. Punktis 6.2. sätestatud juhtudel töödeldakse Kliendi isikandmeid Teenuste osutamise otstarbel ning volitatud töötlejad tagavad sama isikuandmete kaitse nagu Lapssi OÜ.
8. Lapssi OÜ veebilehtedel kasutatakse küpsiseid. Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kliendi poolt kasutatavasse seadmesse salvestab.
Kasutame järgmiseid küpsiseid:
8.1. Seansiküpsised, mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist;
8.2. Püsiküpsised, mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Lapssi OÜ veebilehtedel;
8.3. Esimese ja/või kolmanda osapoole küpsised, mille eesmärk on näidata kliendile asjakohast reklaami, pakkumisi ja parandada kliendi veebilehe kasutajakogemust;
8.4. Kolmanda osapoole analüüsiküpsised, mille eesmärk on turundussuhtluse optimeerimine.
Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.
9. Lapssi OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (nii tehnilised kui ka füüsilised meetmed) Kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
10. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende parandamist või kustutamist, v.a juhtudel, kui seadus sätestab teisiti. Selleks tuleb pöörduda Lapssi OÜ andmekaitsespetsialisti poole e-posti aadressil lootus.onnele (at) gmail.com. Kliendi päringutele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul.

Uuendatud 09.10.2023