• Administraator: Keldrimäe - 56907779, Kase - 54555443, Kadaka - 56966998, ABA - 55602290, Juhataja: 56681138
  • lootus.onnele@gmail.com
  • E-R: 10:00 to 20:00/kokkulepel

  

Logopeedi teenus 

Teenuste sisu: kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivsekommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Nõustamine neelamishäirega kaasnevate probleemide korral.

Meie rehabilitatsioonikeskuses on mitu kvalifitseeritud kogenud logopeedi, kes pakuvad abi järgmistes valdkondades:
 kõnefunktsioonide kompleksne diagnostika (lastel ja täiskasvanutel);
 õige kõnehingamise seadmine;
 peen- ja liigendmotoorika ning foneemilise kuulmise arendamine;
 logopeediline massaaž;
 individuaalsed logopeedilised tunnid koolieelsete ja kooliealiste lastega suulise ja kirjaliku kõne parandamiseks.

Logopeedilist abi osutatakse erinevate kõnehäiretega lastele: düslaalia, alalia, düsartria, rinolaalia, kogelemine, düsgraafia, kõne arengu peetus, kõne üldine alaareng.

Millal ei tohiks logopeedi visiiti edasi lükata?
• kui lapse kõne areng ei vasta keskmise vanuse normidele ja laps:
ei lalise 2-3 kuu vanuselt;
 ei lalise 6-7 kuu vanuselt;
 1 -aastaselt ei tee häädlused;
 ei räägi sõnu 2 -aastaselt;
 5 -aastaselt on raske oma mõtteid väljendada, ei ehita lauseid, ei jutusta muinasjutte ja lugusid ümber;
• kui laps hääldab häälikud valesti, kogeleb, tal on raskusi talle adresseeritud kõne mõistmisega.

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede

(08.00-16.00)/või vastavalt vajadusele