Õe teenused

Meie sotsiaalses rehabilitatsioonikeskuses pakutavad õe teenused hõlmavad tervise- ja meditsiinilise abi pakkumist inimestele, kes võivad vajada meditsiinilist järelvalvet, hooldust või toetust oma igapäevaelu toimingutes. Õed tagavad, et kliendid saavad vajalikku meditsiinilist hoolitsust ja tuge, et säilitada ja parandada nende füüsilist ja vaimset tervist.

Teenuste ulatus hõlmab järgmist:

1. Tervise hindamine ja jälgimine: Õed hindavad klientide tervislikku seisundit, jälgivad nende füüsilist ja vaimset tervist ning annavad soovitusi meditsiiniliste probleemidega toimetulekuks.

2. Ravimite jagamine ja jälgimine: Õed aitavad klientidel jälgida ettenähtud ravimite õigeaegset võtmist ja jälgivad ravimite kõrvaltoimeid.

3. Meditsiiniline hooldus: Pakutakse meditsiinilist hooldust, sh haavade sidumist, vererõhu jälgimist ja muud ravi.

4. Terviseõpetus: Õed annavad teavet tervisliku eluviisi, toitumise ja haiguste ennetamise kohta.

5. Nõustamine ja toetamine: Pakutakse emotsionaalset tuge ja nõustamist klientidele, kes võivad tunda end terviseprobleemide tõttu ärevatena.

6. Koostöö teiste tervishoiutöötajatega: Õed teevad koostööd arstide ja teiste spetsialistidega, tagamaks klientidele tervikliku toe.

Lastega seotud teenused:

- Õed töötavad lastega, hinnates nende tervislikku seisundit ja vajadusi ning pakkudes neile asjakohast hoolt ja toetust.

- Pakutakse hariduslikke ja ennetavaid tegevusi, õpetatakse lapsi hoolitsema oma tervise eest ja järgima tervislikke eluviise.

- Teostatakse koostööd vanemate ja hooldajatega, et tagada lapse terviklik hool ja arendada lapse tervislikke harjumusi.

Õe teenuse eesmärk ja lähenemine:

Õe teenuse peamine eesmärk on tagada, et kliendid, sealhulgas lapsed, saaksid vajalikku meditsiinilist ja tervishoiualast tuge, et säilitada ja parandada nende tervislikku seisundit, võimaldades neil osaleda rehabilitatsiooniprogrammides ja igapäevaelus võimalikult iseseisvalt. Teenuste sisu ja lähenemine kohandatakse vastavalt iga kliendi individuaalsetele vajadustele ja eesmärkidele, pakkudes terviklikku ja mitmekülgset tuge.

Teenuste sisu hõlmab teavitamist tervise ja enese eest hoolitsemise kohta, nõustamist, haigusteadlikkuse hindamist, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamist, riskikäitumise juhtimist, lähivõrgustiku nõustamist ja toetamist terviseprobleemidega toimetulekul. Samuti hõlmab see koostööd rehabilitatsioonispetsialistidega sobivate meetmete ja sekkumiste rakendamisel, võrgustikuliikmete nõustamist ja motiveerimist rehabilitatsioonieesmärkide saavutamisel ning abivahendite vajaduse hindamist. Teenus ei hõlma täiendavaid uuringuid, raviprotseduure ega retseptide väljastamist.

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede
(08.00-16.00)/ainult Kadaka kooli õpilastele

Tondi keskus: Esmaspäev-Laupäev
(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Võtke meiega ühendust:


lootus.onnele@gmail.com
info@lapssi.eu
Lapssi OÜ
Reg.nr: 12876200
Tegevusluba: SRT000187

Jälgi meid Facebookis