• Administraator: Keldrimäe - 56907779, Kase - 54555443, Kadaka - 56966998, ABA - 55602290, Juhataja: 56681138
  • lootus.onnele@gmail.com
  • E-R: 10:00 to 20:00/kokkulepel

  

Taotluste menetlemise kord.

Käesoleva korra eesmärk on kirjeldada Rehabilitatsioonikekuse "Lootus Õnnele" (edaspidi keskuse) taotluse menetlemise protseduuri. Keskuse tegevuse eesmärgid ja ülesanded tulenevad seadusest, juhatuse otsustest ja keskuse sisemistest regulatsioonidest:

Meie Keskus pakub sotsiaalse - ja tööalase rehabilitatsiooniteenust.

Keskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid viivad 10 tööpäeva jooksul alates taotluse laekumisest Keskusesse läbi taotluse tehnilise kontrolli, kontrollitakse taotluses nõutud väljade täimist ning vajalike dokumentide olemasolu. 

Puuduste esinemisel taotlusdokumentatsioonis teavitatakse taotlejat. Puuduste kõrvaldamiseks antakse taotlejale ühekordselt aega 2 tööpäeva. Kui puudust ei ole kõrvaldatud tähtaegselt, võib keskus registreerimise taotluse jätta läbi vaatamata.

Hiljemalt 15 tööpäeva jooksul peale taotluste esitamise lõpptähtaega võtavad Keskuse sotsiaaltöötajad/administraatorid ühendust kliendiga, et alustada rehabilitatsiooniplaani koostamise protsessiga.

Viimati muudetud: 14.12.2021

Oleme avatud

Kase keskus: Esmaspäev-Reede

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Keldrimäe keskus: Esmaspäev-Laupäev

(10.00-20.00)/või vastavalt vajadusele

Kadaka keskus: Esmaspäev-Reede

(08.00-16.00)/või vastavalt vajadusele