Teenuste hinnakiri

Loovterapeud

 • Loovterapeudi perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Loovterapeudi teenus grupis
 • 15 EUR/tund
35 EUR - tund

Füüsioterapeut

 • Füüsioterapeudi perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Füüsioterapeudi teenus grupis
 • 15 EUR/tund
35 EUR - tund

Sotsiaaltöötaja

 • Sotsiaaltöötaja perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Sotsiaaltöötaja teenus grupis
 • 15 EUR/tund
30 EUR - tund

Psühholoog

 • Psühholoogi perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Psühholoogi teenus grupis
 • 20 EUR/tund
35 EUR - tund

Logopeedi teenus

 • Logopeedi perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Logopeedi teenus grupis
 • 15 EUR/tund
35 EUR - tund

Meditsiiniõe teenus 

 • Meditsiiniõe perenõustamine
 • 45 EUR/tund
 • Meditsiiniõe teenus grupis
 • 15 EUR/tund
30 EUR - tund

Eripedagoogi teenus

 • Eripedagoogi perenõustamine
 • 50 EUR/tund
 • Eripedagoogi teenus grupis
 • 15 EUR/tund
35 EUR - tund

Kogemusnõustaja

 • Kogemusnõustaja pereteenus 35 EUR/tund
 • Kogemusnõustaja grupiteenus 15 EUR/tund
30 EUR/tund

Arsti teenus (Psühhiaater) täiskasvanutele

50 EUR/tund

Massaz

 • 30 min = 15 EUR
30 EUR /tund

Tegevusterapeudi teenus

 • Tegevusterapeudi perenõustamine 35 EUR/tund
 • Tegevusterapeudi teenus grupis 15 EUR/tund
28 EUR/tund

Muusikateraapia teenus

 • Muusikateraapia grupis 15 EUR/tund
30 EUR /tund